Vragen? bel 0546 66 07 10

Wet- en regelgeving m.b.t. toegankelijkheid mensen met een beperking

Diverse wet- en regelgeving bepalen op welke wijze ondernemers en openbare gebouwen om dienen te gaan met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De basis is gelegd vanuit het VN gedrag, waarin staat dat mensen met een beperking net als iedereen gelijkwaardig behandeld dienen te worden. Een aantal zaken zijn hiervan vastgelegd m.b.t. wet- en regelgeving aan bijvoorbeeld een gebouw of openbare ruimte. 

Het bouwbesluit, norm NEN 1814

Het Bouwbesluit stelt twee soorten eisen aan nieuwe en ingrijpend te verbouwen gebouwen:

  • Een functionele eis is een algemene formulering, bijvoorbeeld: ‘Een te bouwen bouwwerk is zodanig, dat het bouwwerk door rolstoelgebruikers kan worden binnen gegaan.’ Deze functionele eis geldt onder andere voor nieuwe woongebouwen.
  • Een prestatie eis is een uitwerking van de functionele eis. Er staat in wat een bouwbedrijf dient te doen om ervoor te zorgen dat er aan de functionele eis voldaan wordt. Voor woningen in een woongebouw geldt bijvoorbeeld in het kader van de bovenstaande functionele eis de volgende prestatie eis: het bouwbedrijf moet minstens één buitendeur van een woning voorzien van een drempel die niet hoger is dan twee centimeter.

Wet maatschappelijke ondersteuning

In artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd dat gemeenten mensen met een beperking, mantelzorgers en vrijwilligers voorzieningen moeten bieden om:

  • Een huishouden te voeren.
  • Zich te verplaatsen in en om de woning.
  • Zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel en aansluiting te kunnen vinden bij (boven)regionale en landelijke vervoerssystemen.
  • Medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.

Meer informatie ontvangen?

Benieuwd op welke wijze uw organisatie dit kan realiseren door ingangen en andere obstakels eenvoudig bereikbaar te maken? Wij adviseren u graag. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 0546-660710 of vul onderstaand contactformulier in.

 

Vragen?

Wij adviseren uw organisatie graag over de mogelijkheden van onze oprijplaten en drempelhulpen. Zelfs maatwerk is mogelijk. Vul onderstaand contactformulier in en we nemen op werkdagen binnen 24 uur contact met u op!

  • janet-oost